Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Rize ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; hem yerel yönetimlerimize hem de sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

 

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Rize ilinde toplam 186 projeye yaklaşık 19,7 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 124 projeye yaklaşık 2,8 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla yürütülen Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi projesine 9,9 milyon avro kaynak aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 61 projeye yaklaşık 7 milyon avro hibe desteği sağladık.

 

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Rize Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.

Rize Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı kapsamında Avrupa Birliği Yolunda Rize projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında uygulamalı proje hazırlama eğitimi ve konferans gibi etkinliklerle toplam 2000 kişiye ulaşıldı. Ayrıca, valilik AB birimi tarafından Hollanda’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.