GÜMRÜK VE TİCARET KAPSAMINDA RİZE’YE YAPILAN YATIRIMLAR

GÜMRÜK VE TİCARET KAPSAMINDA RİZE’YE YAPILAN YATIRIMLAR

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

 

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

. Esnaf ve Sanatkârlar tarafından düzenlenen, Bölgesel ve Bölgeler arası faaliyetlerde koordineli çalışma,

 

Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

 

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

 

. Esnaflarımıza İl müdürlüğümüz ve RTE Üniversitesi ile ortaklaşa Ahilik ile ilgili konferanslar,

. İlimiz valisi ve STK’lar ile ortaklaşa Sanayi Sitemizde yemekli toplantılar,

. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resim yarışmaları,

. İl müftülüğümüz ile yaptığımız istişare sonucu; Cuma vaazında ve Cuma Hutbesinde Ahilik konusu anlatılması,

. Ahilik haftası ile ilgili ilimizin muhtelif yerlerine bilgilendirici afişler asılması,

 

Etkinlikleri düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

 

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

 

. Yöresel Ürünlerin tespiti, korunması ve bölge ekonomisine kazandırılması konularında çalışmalar,

. Üretim ve Hizmet sektöründe Kalite Standardını yakalama,

. Yöresel Ürün ve Markalaşma,

 

Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

 

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

 

. Toptancı Hallerindeki Üretici-Toptancı arasındaki ticari uyuşmazlıklarda heyet oluşturarak mağduriyetlerin giderilmesi

. Hal işletmeciliği konusunda mevzuat konulu bilgilendirme toplantısı,

 

Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

 

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

 

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

 

.  Şirketler, yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurullarında talep ettiklerinde bakanlık adına gözlemcilik,

 

Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

LİSANSLİ DEPOCULUKLA İLGİLİ PROJE VE FAALİYETLERİMİZ

 

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde lisanslı depoculuğa ilişkin:

 

. İlimiz sınırlarında Lisanslı Depoculuk yapılmamaktadır.

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETİCİLERİ DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

. İlimizdeki okullarda ve muhtelif kurumlarda tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda seminerler düzenlenmesi,

.  İl müftülüğümüz ile yapılan plan dâhilinde Cuma hutbesi ve Cuma vaazında konu hakkında bilgi verilmesi,

. Tüketicilere imkamlar dâhilinde el broşürleri dağıtılması,

. Tüketici Akademisi tarafından hazırlanan Bilgilendirme CD si denetleme yapılan firmalara imza karşılığında dağıtılması, Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

 

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

 

. Ticari faaliyetlerde bulunan tüm tacirler denetlenerek; fiyat etiketleri ve ürünlerin tanıtıcı etiketlerinin kontrolü,

. Özellikle Eğitim-Öğretim sezonu başlamadan önce tüm kitap ve kırtasiyeler denetlenerek fırsatçılığın önüne geçmeye çalışılması, Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

 

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

 

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

 

. 2013 yılından buyana yaşanmakta olan yoğunlukların eritilmesi için mesai saatleri gözetmeden vatandaşın yaptığı şikâyet başvuruları 45-60 arasında sonuçlanması çalışmaları,

. Tüketici Hakem Heyetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte ilçelerimizdeki Tüketici Hakem Heyetlerine seminerler verilmesi, Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

 

. Halk Eğitim müdürlükleri ile birlikte; ilçelerde Kooperatif konulu seminerler,

. Seminere katılanlara sertifika verilmesi,

. Genel Kurul yapılacak olan kooperatiflere, işleyiş ve yönetim konularında bilgi alış verişi,

. Yönetimin ve üyelerin karşılaştığı sorunların giderilmesi konusunda bilgi verilmesi,

Kooperatifler ile ilgili kitap ve dergi temini, Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

DİĞER PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERİMİZ

 

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

 

. Keten Kenevir ekiminin serbest olan iller arasına alınması hasebi ile Rize ilimizin tescilli Tekstil ürünü olan Rize Bezinin ( FERETİKO) tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için; Halk Eğitim Merkezleri ile ortak çalışmalar.

 

. Tüketici Akademisi tarafından hazırlanan Bilgilendirme CD si denetleme yapılan firmalara dağıtılması, Çalışmaları gerçekleştirilmiştir.