Rize’de son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 560 milyon TL

Rize’de son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 560 milyon TL

Ülkemizin orman varlığını koruyarak geliştirmek, orman köylülerini desteklemek, milli parklar ve diğer korunan alanların etkin yönetimini sağlayarak, halkımızın istifadesine sunmak, su kaynaklarını verimli kullanarak içmesuyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek ve hava tahminlerini daha isabetli yapabilmek için son 14 yılda Rize’ye yapılan yatırımları artırdık. 

 

Rize İçmesuyu Tesislerinde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor…

 • Rize iline, inşaatı devam eden ve proje safhasındaki içmesuyu tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte yıllık toplam 12,62 milyon m³ içme suyu temin edilerek, şehrin 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.
 • Varda Kaynaklarından 59,9 km uzunluğunda 1. Kısım isale hattı ile Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Kendirli ve civar yerleşimlerine alternatifli olarak yıllık 3,42 milyon m³ su temin edilecektir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
 • Varda Kaynaklarından alınacak suyun içmesuyu haznelerine ulaştırılması maksadıyla
  85 km uzunluğunda 2. Kısım isale hattı, 2 kaptaj yapısı, 28 içmesuyu haznesi ve sanat yapıları inşa edilecektir. Bu proje ile 2,89 milyon m³ su temin edilerek Rize ili batısında yer alan Güneyce dahil toplam 41 adet adet köyün içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. 2017’de inşaatının ihale edilmesi hedeflenmektedir.
 • Andon İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden Rize şehir merkezindeki ana su haznesi olan Dağbaşı su haznesine 14,8 km temiz su isale hattı yapılacaktır. 08.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  16.12.2016 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

 

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

 • Karadeniz Bölgesi aşırı yağış alması ve arazinin dik olması sebebiyle yağan yağış akışa geçmekte ve taşkınlara sebep olmaktadır.
 • Özellikle Karadeniz Bölgesinde etkili olan taşkınların vatandaşlarımıza verdiği zararı ortadan kaldırmak için havza esasında çalışmalar yapıyoruz. Havzanın bütününü ele alarak öncelikle yukarı havzada suyun akışa geçme süresini uzatacak teraslama, ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesisleri yapıyor, derelerde ise DSİ tarafından ıslah çalışması gerçekleştiriyoruz.
 • Rizeli vatandaşlarımızı taşkınlardan korumak için son 14 yılda inşa ettiğimiz 51 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik.
 • Bu tesislerle;
 • Rize şehir merkezi,
 • 95 adet meskûn mahal ve
 • 15.310 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.
 • Ayrıca Rize şehir merkezi ve değişik ilçelerde 25 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

 

Güzel Bir Gelecek İçin Bir Fidan Daha…

 • Rize ilinin ormanlık alanı 1.789.490 dekar olup, yüzölçümünün %47’si ormanlık alandır.
 • Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2016 yılları arasında 139.000 dekar arazide çalışma yapılarak 6,8 milyon adet fidan diktik.

 

“Okullar Hayat Olsun” Projesiyle Çocuklarımıza Ağaç Sevgisini Aşıladık…

 • 2003-2016 yılları arasında;
 • 708 okul bahçesine 59.620 adet fidan diktik.
 • 44 ibadethane ve mezarlık sahasına 17.180 adet fidan diktik.
 • 3 Sağlık Ocağı bahçesine 510 adet fidan diktik.
 • Vatandaşlarımıza, kurum/kuruluşlara ve tüzel kişiliklere 231.115 adet fidan dağıttık.

Rize Artık Bal Üretiminde İddialı…

 • Rize’ye arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 7 adet bal ormanı kurduk. Kurduğumuz bal ormanları sayesinde ülkemiz Dünyada bal üretiminde
  6. Sıradan 2. Sıraya yükseldi.
 1. Hemşin Bal Ormanı
 2. Meselavat Bal Ormanı
 3. İsina Bal Ormanı
 4. İncesu Bal Ormanı
 5. Ihlamurlu Bal Ormanı
 6. Tron Bal Ormanı
 7. Kantarlı Bal Ormanı

 

Verilen Destek Kredileri İle Orman Köylüsünün Yüzü Gülüyor…

 • 2003 - 2016 döneminde orman köylerinde yaşayan 2.033 aileye yaklaşık 9,5 milyon TL kredi verdik.
 • Ülke genelinde başlattığımız ve Hükümet programında da olan 5000 Köye 5000 Orman Projesi kapsamında Rize’de 12 köyde gelir getirici orman kurularak 65.000 adet gelir getirici fidanlar dikilerek vatandaşlarımıza ek gelir sağlanmaktadır.

 

Rize’mize Bölge Müdürlüğü Kazandırdık…

 • 2011 yılında, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü kurduk.
 • Bölge Müdürlüğüne;
 • Giresun,
 • Gümüşhane,
 • Trabzon ve
 • Artvin

illerini bağladık.

Rize’de Korunan Alanlar Bizimle Gelişiyor…

 • Kurduğumuz 1 adet şehir ormanı ve 6 adet mesire yeri ile vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk.
 • Kaçkar Dağları Milli Parkını koruduk ve halkımızın kullanımına açarak vatandaşımızı tabiatla buluşturduk.
 • 4 Tabiat Parkı ile tabiat turizmini geliştiriyoruz.
 • Tunca Vadisi Tabiat Parkı
 • Handüzü Tabiat Parkı
 • Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı
 • Isırlık Tabiat Parkı

 

Tabiat Turizmi Master Plan…

 • Rize ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tabiat turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Rize İli Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırlanmıştır.

 

Fırtına Vadisi Ziyaretçi Tanıtım Merkezini İnşa Ettik…

 • Ülkemiz deniz turizminin yanında tabiat turizmi açısından son derece zengin bir ülkedir. Özellikle Karadeniz Bölgesini tabiat turizminin merkezi yapmak için gayret ediyoruz.
  Rize de bu alanda şanslı illerimizden biridir. Fırtına Vadisine Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.

 

Yaban Hayatını Koruyoruz, Geliştiriyoruz…

 • 2003-2016 yılları arasında 3.970 adet sülün tabiata bırakılmıştır.
 • 2003-2016 yılları arasında yaban hayatının devamı için tabiata 16.806 kg yem bırakılmıştır.
 • 2003-2016 yılları arasında toplam 54 yaralı yaban hayvanının tedavisi ve rehabilitasyonu yapılarak tekrar tabii hayat alanlarına bırakılmıştır.
 • 2016 yılında 4 kuş ve 3 memeli hayvan yaralanma, yakalanma vb. sebeplerden dolayı Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmiştir. Bunlar tedavi edilerek tekrar tabiata bırakılmıştır.

 

Denizcimiz Hava Durumunu Bizden Öğreniyor

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması, tahmin tutarlılıklarının artırılması ve yapılan tahminlerin doğrulanması, başta iklim ve iklim değişikliği olmak üzere birçok araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması maksadıyla kullanılmak üzere 21 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurduk.

 

Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Denizcilik faaliyetlerine destek maksadıyla denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi maksadıyla 1 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi (D-OMGİ) kurduk.

Ayrıca afetlere sebep olan yıldırım ve şimşek hadiseleri tespit ve takip edilerek oluşması
muhtemel ani kuvvetli yağışlar için erken uyarıların hazırlanarak can ve mal kayıplarının azaltılması Rize merkezde 1 adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kurarak hizmete aldık.