Rize’ye son 14 yılda 199 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Rize’ye son 14 yılda 199 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

 

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

 2 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesisini şehre kazandırdık.

 

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Rize’de 2003 yılında atık su arıtma tesisi bulunmazken 2016 yılında atık su arıtma tesisini 6’ya çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan nüfus 164.164 kişidir.

 

Rize’deki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 -

2016 6

 

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Rize için 16,5 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Rize’deki belediyelere 39 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

 

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Rize ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Erzurum Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Rize ilinde Rize ve Rize- Ardeşen olmak üzere 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Rize ilinde son iki yılda kükürtdioksit emisyonlarında %40, partikül madde emisyonlarında ise yaklaşık azalma sağladık.

 

TABİAT VARLIKLARINI KORUYORUZ

Tabiat varlıklarını korumak için çevre, turizm ve şehirleşme sektörlerinde 1 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

 

KİMLİKLİ ŞEHİRLER , GÜVENLİ YAŞAM , KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Rize ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürebilir yaşam alanları oluşturulacak. Bu kapsamda; 98 adet binada 308 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 65 adedi yıkılmıştır.

Rize iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2,2 milyon TL kaynak ayırdık.