RİZE’YE SON 14 YILDA VERİLEN NAKİT HİBE DESTEK 1,8 MİLYAR TL

RİZE’YE SON 14 YILDA VERİLEN NAKİT HİBE DESTEK 1,8 MİLYAR TL

Üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada üreticimizi destekledik.

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık, mazot maliyetinin yarısını desteklemeye başladık. 

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini 10 yıldır destekliyoruz.

Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına %50 hibe veriyoruz.

Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımının birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık.

Başlattığımız Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretimi, hem de hayvancılığı destekliyor, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz.

Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitim-yayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.

 

TARIMA VERİLEN DESTEKLERDE REKOR ARTIŞ

 

Rize’ye ayrılan tarımsal destek ödemelerini

14 yılda 77 KAT artırdık.

 

2002

2016

3,1 Milyon TL

238,6 Milyon TL

 

 • Rize’de çiftçilerimize toplam 7,4 Milyon TL mazot desteği verdik.
 • Toplam 7,4 Milyon TL gübre desteği, 5 Bin TL toprak analizi desteği ödedik.

 

Prim ödemelerini artırdık, üretimi katladık.

2002

2016

-

104,4 Milyon TL


 

 

 

14 yılda Rize’ye Toplam 1,1 Milyar TL prim desteği verdik.

 

Çay desteği ve alım miktarı artırıldı…

 

 • Rize’de, ÇAYKUR tarafından alımı yapılan çay miktarı 2002 yılında 378 Bin ton dan 2015 yılında 466 Bin tona çıkarıldı. Son 14 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 5,8 Milyar TL ödendi.
 • Yaş çay prim desteği başlatıldı, verilen destek miktarında rekor artış sağlandı.

 

Rize’ye verilen yaş çay primi ve budama desteği miktarı

2002

2015

Artış

24,4 Milyon TL

198,2 Milyon TL

8 Kat

 

2016 yIlında 114 Milyon TL destek verilmiştir.

Çay üreticilerimize bu dönemde Toplam 1,7 Milyar TL destek verdik.

 

Fındık stratejisi oluşturuldu…

 

 • Uygulamaya koyduğumuz Yeni Fındık Stratejisi ile ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık üreticilerimize “Alan Bazlı Gelir Desteği”, ruhsatsız alanlarda fındık üreticiliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde “Alternatif Ürün Desteği” verildi.
 • Rize’de ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize son 7 yılda toplam 29,2 Milyon TL destek verildi.

 

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık…

 • Çiftçinin önemli üretim girdisi olan kimyevi gübrede , yemde %8 olan KDV’yi, Şubat 2016’da kaldırdık. 
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinin KDV indirimine ilaveten yaptığı diğer indirimle birlikte gübre ve yem fiyatlarını daha aşağı seviyelere çektik.

 

Küçük aile işletmelerini destek kapsamına aldık…

 • Tarımda küçük aile işletmelerini yalnız bırakmadık, 2016 yılında destek kapsamına aldık.
 • 5 dekar ve altı arazisi olan meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiricilerine dekar başına 100 TL destek veriyoruz.
 • Çiftçimiz önce Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptırıyor, sonra desteğini alıyor.

 

TARIMSAL KREDİ KULLANIMI ARTTI

2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını, sıfır ile %8,25 aralığına düşürdük, birçok tarımsal faaliyeti faiz indirimli kredi kapsamına aldık.

 

Çiftçimizi yüksek faiz yükü altında ezdirmedik, üretimin önünü açtık.

Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık.

Rize’de son 14 yılda tarımsal kredi kullanımında 91,4 KAT ARTIŞ sağladık.

 

Rize’de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplam kredi miktarı

 

                  2002      

2016

0,7 Milyon TL

64,0 Milyon TL

 

Tarım politikalarımız ve sağlanan kolaylıklar sayesinde çiftçimizin kullandığı kredilerin geri ödenmesinin önündeki güçlükleri en aza indirdik.

 

RİZE’DE ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KULLANDIRILAN TARIMSAL KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI %35,6’DAN  %98,3’E YÜKSELDİ

 

Ziraat Bankası

 

Tarım Kredi Kooperatifleri

2002

2016

 

2002

2016

%35,6

%98,3

 

%81,0

%91,9

 

MİLLİ TARIM PROJESİ BAŞLADI…

Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeline geçtik…

 • İklim, topoğrafta, toprak, su kısıtını dikkate aldık, 941 tarım havzasını belirledik.
 • Her havzada en uygun ve en iyi yetişen ürünleri tespit ettik. 
 • Stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz.
 • Ülkemiz için önemli olan buğday ve yem bitkileri her havzada destekleniyor.

 

Desteklenecek ürünler

Buğday, Arpa, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Tritikale, Yulaf

Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya, Kanola, Aspir

Çay, Fındık, Yağlık Zeytin

Yem Bitkileri

Patates, Soğan

 

Desteklenecek ürünler önceden açıklanacak, bürokrasi azaltılacak, çiftçi desteğini topluca alacak.

 • Havza bazında desteklenecek ürünler 3 yıllık açıklanacak, çiftçiler ekeceği ürünü üretime geçemeden belirleyecek.
 • Yılda tek başvuru yapılacak, çiftçi fazla bürokrasiden kurtulacak.
 • Destekler parça parça değil yılda iki dönemde, bahar ve güz dönemlerinde topluca ödenecek.
 • Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacak.
 • Arz fazlasından kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını etkisi en aza indirilecek.
 • Tarımsal hasılada artış sağlanacak.

 

Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden…

 • Mazot maliyetinin %50’si destek olarak üreticilerimize ödenecek.
 • Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyeti her üretim sezonunda hesaplanacak ve maliyetin yarısı üreticilere destek olarak verilecek.
 • Uygulama 2017 üretim döneminde başladı.

 

Gübreye %40 Devlet Desteği…

 • Milli Tarım Projesi ile Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren çiftçilerimiz gübre maliyetinin % 40’ını karşılıyoruz.
 • Havza bazlı desteklenen 21 ürünün dışında kalan ürünler için de gübre desteklemesi uygulamasına devam edilecek.
 • 2017 üretim döneminde başlayan uygulama ile ürün bazında gübre destek miktarı her üretim sezonunda hesaplanarak belirlenecek.  

 

 

Doğru ve etkin gübre kullanımı için havza bazında gübre kullanım rehberleri hazırlandı…

 • Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 941 havza için “Gübre Kullanım Rehberleri” hazırlandı.
 • Böylece üreticilerimiz, hangi havzada, yetiştirilecek bitkilere göre, ne miktarda ve yöntemde kullanacağı konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olacaktır.

Bu şekilde topraklarımızın aşırı gübreleme ile kirlenmesinin önlenmesi ve verimliliğin artmasına önemli katkı sağlanacakt

 

 

Çayda Organik Tarıma geçiyoruz…

 • Çay üretiminde, kimyevi gübreler yerine organik tarımda izin verilen gübrelerin kullanımına geçiyoruz.
 • Böylece Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan 34 tarımsal havzada yaklaşık 800.000 dekar alanda organik çay üretimine başlıyoruz.   
 • Toprak ve suyu koruyan bu uygulama ile çaylık alanlarda üretim artarken, içme suları, akarsular ve deniz sularında nitrat kirliliğinin önlenmesi de hedefleniyor.

 

Tarım arazilerimizi koruyup, etkin kullanacağız…

 • Sınırları belirlenen 212 ovamız sit alanı ilan ediliyor.
 • Böylece bu ovaların etkin korunması sağlanacak.
 • İhtilaflı, hisseli veya göç gibi sebeplerle ekilemeyen tarım arazileri ekilecek, kiraları mülk sahiplerine verilecek.
 • Tarlalar boş kalmayacak, tarıma elverişli her karış toprağın ekilmesini sağlayacağız.
 • Tarımın can damarı sulamadır. Sulama ile ilgili sorunları ilgili tüm birimlerimizde birlikte ele alıp çözeceğiz.
 • Sulama ve arazi toplulaştırma projeleri tek elden yürütülecek.
 • Böylece birbirini tamamlayan iki uygulamanın hızlıca sonuçlandırılması sağlanacak.

 

Sertifikalı tohum ve fide ile üretim bereketlenecek...

 • Milli Tarım Projesi çerçevesinde tohumculuk destekleri artırılarak devam ediyor.
 • Sertifikalı tohum ihtiyacımız yurtiçi üretimle karşılanmasını hedefliyoruz. 
 • Tohumculukta çeşit geliştirme çalışmalarına verdiğimiz desteği 10 kat artırarak proje başına 3 milyon TL’ye çıkardık.
 • Verimli ve kaliteli üretim için 2018 yılından itibaren tarımsal desteklerden sertifikalı tohum kullananlar yararlanacak.
 • Tohumculukta yerel çeşitlerimizi korumaya ve geliştirmeye, küçük aile işletmelerini desteklemeye devam ediyoruz.
 • Yerel tohum kullananlara ayrıcalık sağlanıyor. Üreticiler kendi havzasına ait yerel tohumu kullanmaları halinde desteklerden faydalanmaya devam edecek, yerel tüm çeşitler kendi havzasında istenildi kadar üretilecek.
 • 5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerinde sertifikalı tohum kullanma şartı aranmayacaktır.
 • Verim ve kalite yönüyle öne çıkacak yeni yerli sebze çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla AR-GE çalışmaları artırılacak.
 • Sebze üreticilerine 2018 yılında ilk kez fide desteği başlatıyoruz.
 • Genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumlukların, uygun bölgelerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile kullanılması için “Bölgesel Çeşit Tavsiyesi” projesi hayata geçirilecek.

 

HAYVANCILIKTA YENİ DESTEKLERLE BÜYÜMEYİ YAKALADIK

Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık.

 

Son 14 yılda Rize’de hayvancılık desteğini 317,4 KAT ARTIRDIK.

 

Rize’ye Verilen Hayvancılık Destekleri

 

2002

2016

6,3 Bin TL

2 Milyon TL

 

Bu dönemde Rize’ye toplam 13,9 Milyon TL hayvancılık desteği verdik

 

 

Hayvancılıkta yeni desteklerle üretimi teşvik ettik.

 • 4 ay ve üzeri buzağı ve malak ilk kez destek kapsamına aldık. 
 • Buzağı ve malak başına 350-550 TL arasında destek sağlıyoruz.
 • Üretici Örgütleri üzerinden ödenen Hayvancılık Desteklerinin doğrudan üreticilere ödenmesini sağladık.
 • Üretici Örgütlerine tarımsal desteklerden ödenen hizmet bedellerini artırdık, örgütlenmeyi desteklemeye devam ettik. 

 

 

Küçükbaş hayvancılığı ilk kez 2006 yılında destek kapsamına aldık, yeni projelerle daha da geliştiriyoruz.

 • Küçükbaşa verilen destekleri her yıl artırdık.
 • 2016 yılında damızlık koyun-keçi desteğini 22 TL/baştan, 25 TL/başa çıkardık.
 • Koyun ve keçi sütünü ilk kez destek kapsamına aldık.
 • Koyu ve keçi yetiştiricilerimizin sürü yöneticisi (çoban) ihtiyacını karşılamak için “Sertifikalı Sürü Yöneticisi Programını” başlattık.
 • Sürü yöneticisi (çoban) için kurslar düzenliyor, başarılı kursiyerlere sertifika veriyoruz.
 • Sertifikalı çobanları çalıştıran işletmelere yılda 5.000 TL destek veriyoruz.

 

 

Rize Mera Yetiştirici Bölgesi oluyor…

 

 • Meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilecek. 
 • Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımına %30 hibe verilecek.
 • Programı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL destek verilecek.  

 

Meralarımızı ıslah ediyor, yem bitkileri üretimini destekliyoruz…

 

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik.

 

Rize’de 18 proje kapsamında 174.333 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.

 

Yem bitkileri desteklerini artırdık. Rize’ye son 14 yılda 2,3 Bin TL yem bitikleri desteği ödedik.

 

2016 yılında yem bitkileri birim destek miktarını ila %50 arasında artırdık.

 

Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşıladık. 

 

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

 

 • Hayvan ıslahında en etkili yöntem olan suni tohumlama çalışmalarına hız verdik.
 • Rize’de son 14 yılda toplam 23.173 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık.
 • Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.  

 

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele devam ediyor,

hastalıktan ari bölgeler genişletiliyor.

 • Trakya Bölgesinde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletiliyor.
 • 2 kademe halinde tüm Türkiye’yi hayvan hastalıklarından ari hale getiriyoruz.
 • İlk etapta; Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri aşılı arilik statüsüne ulaştırılacak.
 • 2023 yılına kadar tüm Türkiye aşılı arilik statüsüne getirilecek.

 

 

İŞLETME BAZLI DANIŞMANLIK SİSTEMİ BAŞLADI

 • Türkiye’deki her bir tarımsal işletmeye faaliyetine göre ziraat mühendisi veya veteriner hekim danışman olarak görevlendirildi. 
 • Danışmanlar, her bir işletmenin bilgi ihtiyacını yerinde ve zamanında karşılayacak.
 • Üreticiler ihtiyacı olan bilgi ve desteğe danışmalar vasıtasıyla ulaşacak.

 

Yeşil Masa ile üreticilerimizin sorun, görüş ve önerilerini alıyor ve hızlıca değerlendiriyoruz…

 • Tarımsal hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması ile bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerimizde “Yeşil Masa” uygulamasını başlattık.
 • Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız her türlü istek, şikâyet ve önerilerini Yeşil Masaya iletiyor.
 • Talep ve şikâyet en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve geri dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA HAMLESİNİ BAŞLATTIK

 

Ulusal kaynakları kullandığımız %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri artarak devam ediyor. 

 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekliyoruz. 

 

Son 10 yılda Kırsal Kalkınma için Rize’ye 11,1 Milyon TL hibe desteği verdik.

 

Bu hibelerle Rize’de 50 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu, 297 kişiye istihdam sağlandı.

 

Genç çiftçilere 30 Bin TL hibe sağlıyoruz…

 • Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlayacak köye dönüş projeleri başlatıldı.
 • Gençlere 30 Bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti. 
 • Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel ürünlerden tıbbı-aromatik bitkilere kadar bir çok alanda gençlere hibe veriyoruz.
 • Rize’de 175 genç girişimciye 5,3 Milyon TL hibe sağladık.
 • Ayrıca, genç çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerimiz artarak devam ediyor.

 

 

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİ DESTEKLEDİKRize’de 14 yılda 1 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 930 Bin TL kredi desteği sağladık.

 

 • Üreticilerin birleşip güçlenmesine katkıda bulunduk.

 

Tarımsal kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık.

 • Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bakanlığa olan borçlarını 2016 yılında yapılandırdık.
 • Tarımsal Kooperatiflerin 640 Milyon TL olan borcu 5 yılda ödenecek şekilde taksitlendirildi.
 • Türkiye genelinde 1.268 kooperatifin ve 33.427 ortağının borcu bu yapılandırmadan faydalanıyor.

                        

SERTİFİKALI TOHUM VE FİDAN DESTEKLERİYLE ÜRETİMDE VERİM VE KALİTE YÜKSELDİ

Sertifikalı tohum ve fide/fidan kullanımını ve üretimi destekleniyor.

 

Rize’de son 10 yılda; sertifikalı tohumluk ve sertifikalı fide/fidan kullanan çiftçilerimize toplam 2,7 Bin TL destek ödedik.

TİGEM’in ürettiği kaliteli tohumluk ve damızlıkları üreticimize ulaştırdık

 • Son 15 yılda; 408 ton hububat ve 17 ton yem bitkisi tohumu dağıttık.
 • Hayvan yetiştiricilerine 76 baş damızlık sığır ve 162 baş damızlık koyun tahsis ettik.

 

 

 

TARIM SİGORTASI İLE ÇİFTÇİMİZİN ÜRETİMİ GÜVENCEYE KAVUŞTU

 

 • Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortaları uygulamasını 2006 yılında başlattık.
 • Poliçe bedelinin %50’sini hibe olarak karşıladık.
 • Bu hibe oranı açık alanlarda yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkıyor.
 • Rize’de bugüne kadar toplam 865 Bin TL poliçe desteği ve 182 Bin TL hasar tazminatı ödedik.
 • Zor gününde çiftçimizi yalnız bırakmadık.

 

 

TMO FINDIK ALIMI YAPTI, ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ

 

 • Toprak Mahsulleri Ofisi, Rize’de 2006-2007-2008 alım sezonlarında toplam 7 ton fındık alımı yaptı ve karşılığında çiftçilere 24 Bin TL ödedik.
 • Banka ürün kartıyla ürününü teslim eden üreticilerin ürün bedellerini 10-15 gün gibi çok kısa bir sürede hesaplarına aktardık, üreticinin emeğini, alın terini ziyan etmedik.
 • Uygulamaya başladığımız randevulu sistem ile çiftçimizin günlerce sıra beklemesini önledik.

 

 

TMO’yu daha etkin hale getiriyor,  lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz

 • TMO, piyasaları düzenleyici rolünü daha etkin bir şekilde yürütecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 
 • Tarımda depolama sorununu kökten çözmek için lisanslı depoculuk ve ürün borsalarına ağırlık verilecek. 
 • İlk etapta toplam 3 milyon ton kapasiteli depo hizmete sunulacak.

GÜVENİLİR GIDA SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ

 

Tarladan sofraya güvenilir gıda sistemini hayata geçirerek, halkımızın yediğini içtiğini bilmesini sağladık.

 

Denetçi ve denetim sayılarını artırarak gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atacak aksaklıkları daha doğmadan önledik.

 

Gıda mevzuatımızı, AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırdık, ülkemizin her yerindeki vatandaşımızın tarladan sofraya güvenilir gıda tüketmesini sağladık.

 

Halkımızın sağlığını korumak, güvenilir ve yeterli gıda tüketimini sağlamak üzere; ekmekten et ürünlerine, gıda takviyelerinden israfın önlenmesine kadar birçok yeni düzenlemeyi uygulamaya geçirdik, kampanyalar başlattık.

 

Gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri artırdık.

 • Rize’de 2002 yılında 3 olan gıda denetçisi sayısını, 2016 yılında 10’a çıkarttık.
 • Gıda denetim sayısını ise, 2002 yılında 558 adetten, 2016 yılında 1.833 adede çıkarttık.
 • Halkımızın 24 saat arayarak ihbar ve şikâyetlerini bildireceği, bilgi alıp taleplerini iletebileceği 174 ALO GIDA HATTI’nı faaliyete geçirdik.

 

 

RİZE TARIMI BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR

 

Rize’nin tarımsal hasılası 2,8 kat arttı.

 

 

2004

2014

Tarımsal hasıla

386 Milyon TL

1,1 Milyar TL

Kaynak: TÜİK

 

Rize’nin bitkisel üretimi artarak devam ediyor…

Üretim alanı

2002 Üretim

2015 Üretim

DEĞİŞİM (%)

Tarla Üretimi

3.634 Ton

417 Ton

-89

Sebze Üretimi

3.363 Ton

1.291 Ton

-62

Meyve Üretimi

592 Bin Ton

911 Bin Ton

54

Kaynak: TÜİK

 

Rize’de hayvan sayısında önemli artış sağlandı…

Cinsi

2002

2015

Artış (%)

Toplam Sığır (baş)

40.663

28.320

-30,4

Kültür Irkı Sığır (baş)

2.562

5.941

131,9

Koyun (baş)

7.217

5.212

-27,8

Keçi (baş)

3.398

23.684

597,0

Arı Kovanı (adet)

61.973

94.503

52,5

Kaynak: TÜİK