SON 14 YILDA RİZE’YE 1,1 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

SON 14 YILDA RİZE’YE 1,1 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Rize’deki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 914 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Rize’ye yaptığı 195 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 1,1 milyar TL’ye ulaştırdık.

 

            KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

 

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 216 adet iş için 117 milyon TL kredi, 78 milyon TL hibe olmak üzere toplam 195 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

            DEVAM EDEN İŞLER

 

            Şehircilik sektöründe 3 adet, içme suyu sektöründe 5 adet, atık su sektöründe 3 adet, üstyapı sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 7 adet olmak üzere sözleşme bedeli 40 milyon TL olan toplam 19 adet iş devam etmektedir.      

 

            TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

 

            Harita sektöründe 16 adet, içme suyu sektöründe 11 adet,  imar planı sektöründe 5 adet, atık su sektöründe 11 adet ve üstyapı sektöründe 17 adet olmak üzere 195 milyon TL maliyetli toplam 60 adet iş bitirilmiştir.

           

            GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR

           

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 2003-2016 döneminde toplam 914 milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 781 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.