Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

 

Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt illeri için DOKAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

 

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile ilgili uygulama çalışmaları devam etmektedir.

 

Bu kapsamda “Yeşil Yol Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeye il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılmak üzere 2013-2015 yılları arasında DOKAP BKİ kanalıyla 131 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Rize ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 39 eylem için yaklaşık 705 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

 

DOKAP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Tokat da dâhil olmuştur.

 

 

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSIYLA RİZE GELİŞİYOR (DOKA)

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane İllerini ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

 

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2009-2016 yılları arasında; 170 milyon TL’den fazla bütçeye sahip 576 projeye yaklaşık 97 milyon TL hibe desteği verdi.

 

Ayrıca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Rize ilimizde 121 projeye 15 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 25,5 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

 

KÖYDES

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KÖYDES DESTEKLERİ KAPSAMINDA RİZE’YE 190,8 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

 

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

 

SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMADI

 

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Rize’de toplam 747 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Rize’de mahalle ve köylerin yüzde 98 ine içme suyu sağlanmıştır.

 

YOL AĞINI TÜM KÖYLERİMİZE ULAŞTIRDIK

 

Yapılan çalışmalarla Rize’de asfalt, beton ve stabilize edilen yol toplamı,  toplam yol ağının yüzde 86’sıdır.

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA RİZE’DE

111 KM ASFALT YOL

52 KM STABİLİZE YOL YAPILDI.