[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG__1111.jpeg","title":"Avc\u0131 ve Kasap\u2019tan Dernek Ziyaretleri","entry_date":"Aral\u0131k 27, 2017 - 4:51:00","haber_content":"

\u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 beraberindeki \u0130l ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u0130shak Alim ve Rize Belediye Ba\u015fkan\u0131 Re\u015fat Kasap\u2019la birlikte Emekliler Derne\u011fi ve Muhtarlar Derne\u011fini ziyaret etti. Esnaf ve vatanda\u015flara u\u011frayarak sohbet ettiler.<\/p>

\u0130lk olarak emekliler derne\u011fini ziyaret ettiler. Burada dernek \u00fcyelerinin sorunlar\u0131, talep ve \u00f6nerilerini dinlediler. Daha sonra muhtarlar derne\u011finde muhtarlarla bir araya gelerek yeni dernek yerinin hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131 temennisinde bulundular.<\/p>

Muhtarlar derne\u011fi ba\u015fkan\u0131 Mustafa Erba\u015f ziyaret s\u0131ras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada AK Parti \u0130ktidarlar\u0131 ve Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019la birlikte Muhtarlar\u0131n hak etti\u011fi \u00f6nemi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc sosyal, ekonomik ve bir\u00e7ok alanda \u00f6nemli kazan\u0131mlar\u0131 elde etti\u011fini belirterek, \u201cAK Parti \u00f6ncesinde 98 lira \u00f6denek ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z d\u00f6nemlerde 260 lira Ba\u011f-kur \u00f6dene\u011fi \u00f6d\u00fcyorduk. Ba\u011f-kur\u2019umuzu bile \u00f6demeyecek durumdayd\u0131k bir\u00e7ok muhtar\u0131m\u0131z icral\u0131k durumdayd\u0131. Muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131 en iyi bilen en iyi anlayan biri olarak bu konuyu Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde ilettik. Hemen maliye bakanl\u0131\u011f\u0131na talimat vererek bizim \u00f6deneklerimiz artt\u0131rd\u0131. Bug\u00fcn ise muhtarlar\u0131m\u0131z asgari \u00fccret almaktad\u0131r. Bunun yan\u0131nda muhtar arkada\u015flar\u0131m\u0131z muhtarl\u0131klar\u0131 bittikten sonrada silah ruhsat \u00f6dene\u011fi hakk\u0131n\u0131 da bize getirdi. H\u00fck\u00fcmetimize \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederiz. \u201cdedi<\/p>

\u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 ise yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada siyasi g\u00f6r\u00fc\u015flerine bakmaks\u0131z\u0131n t\u00fcm muhtarlar\u0131n sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklar\u0131n\u0131 belirterek, \u201c\u0130l genel meclisi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemimde de il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemimde de muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n siyasi g\u00f6r\u00fc\u015fleriyle hi\u00e7 u\u011fra\u015fmad\u0131k. Bana gelen b\u00fct\u00fcn muhtarlar\u0131n hangi partili olursa olsun e\u011fer \u00e7\u00f6z\u00fclebilecek veya yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011fimiz bir konu varsa il ba\u015fkan\u0131 olarak ona yard\u0131mc\u0131 olamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131m. Muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n \u015fahsi meseleleri olmaz. Muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n dertleri millette hizmet etmektir. Bir muhtar\u0131n sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi milletin sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi demektir. Biz meseleye b\u00f6yle bakt\u0131k ve bu anlay\u0131\u015fla birlikte hareket ettik. B\u00fct\u00fcn muhtar arkada\u015flar\u0131m\u0131zla bir hukukumuz var. Bunun i\u00e7inde hi\u00e7bir zaman partizanca davranmad\u0131k. Kimseyi \u00f6tekile\u015ftirmeden millete hizmet etmek maksad\u0131yla hareket ettik.<\/p>

<\/p>

Dernek ba\u015fkan\u0131m\u0131zda dile getirdi biz iktidara geldi\u011fimizde hakikaten muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n durumu i\u00e7ler ac\u0131s\u0131yd\u0131. Kendi Ba\u011f-kur primini \u00f6deyemeyecek seviyeden art\u0131k belli d\u00fczeyde geliri olan ve mahallesinde k\u00f6y\u00fcnde Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da duru\u015fuyla kendisine bir g\u00fc\u00e7 tevdi edilmi\u015f olan bir muhtarl\u0131k m\u00fcessesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\u201d dedi<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Rize \u0130l ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131 Emekliler Derne\u011fi ve Muhtarlar Derne\u011fini ziyaret etti.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/genclik-ve-spor-bakani-osman-askin-bak-rizede\/35327","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-baskani-avcidan-mesut-yilmaz-ve-ailesine-taziye-mesaji\/35204\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/il-baskani-avcidan-mesut-yilmaz-ve-ailesine-taziye-mesaji\/35204"}]