[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Untitled-3_1.jpg","title":"Avc\u0131‘dan 10 Ocak \u00e7al\u0131\u015fan gazeteciler g\u00fcn\u00fc mesaj\u0131","entry_date":"Ocak 10, 2017 - 2:09:00","haber_content":"

Bas\u0131n mensuplar\u0131m\u0131z, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n haber alma ve bilgi edinme ihtiyac\u0131n\u0131 do\u011fru bir bi\u00e7imde kar\u015f\u0131lama ad\u0131na her t\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc zorlu\u011fa ra\u011fmen g\u00f6revlerini icra etmektedir. \u00c7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n dinamik mesleklerinden olan gazetecilik milletimizi, \u00fclke ve d\u00fcnya g\u00fcndeminden haberdar etme gibi \u00f6nemli bir misyonu da yerine getirmektedir. Bu anlamda bas\u0131n etik ve ahlak \u0130lkerleri do\u011frultusunda, tarafs\u0131z ve evrensel normlara uygun ilkeler \u00e7er\u00e7evesinde kamuoyunu ayd\u0131nlatma bilinciyle g\u00f6rev yapan bas\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z son derece \u00f6nemli bir sorumlulu\u011fu yerine getiriyor. <\/p>

Yapt\u0131klar\u0131 haberlerle ve \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilimizin sosyal, k\u00fclt\u00fcrel ve ekonomik geli\u015fmesi ve kalk\u0131nmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayan ba\u015fta Yerel bas\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n olmak \u00fczere t\u00fcm de\u011ferli bas\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n 10 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlar, t\u00fcm bas\u0131n mensuplar\u0131m\u0131za \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar dilerim. \u201c dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Rize \u0130l ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131, 10 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131nlad\u0131. \u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi: ","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/ak-partide-ocak-ayi-ilce-danisma-meclisi-toplantilari-basladi\/28716","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/esnaf-ve-sanatkarlar-oda-baskanlariyla-istisare-toplantisi\/28483\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/esnaf-ve-sanatkarlar-oda-baskanlariyla-istisare-toplantisi\/28483"}]