[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IG_1653.JPG","title":"Bakan Bak Grekoromen G\u00fcre\u015f T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131 A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6renine Kat\u0131ld\u0131","entry_date":"Aral\u0131k 30, 2017 - 4:18:00","haber_content":"

Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reninde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, “Rize T\u00fcrkiye’de g\u00fcre\u015f konusunda olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 bir konumdad\u0131r. Bu anlamda ge\u00e7mi\u015fte benimde federasyon ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m bu ata sporu bizler i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemlidir. Rize’ye bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda 4 olimpiyat \u015fampiyonu \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ba\u015far\u0131 bizler i\u00e7in oldu\u011fu kadar bu \u00fclke i\u00e7inde \u00e7ok \u00f6nemlidir. Ayr\u0131ca Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da deste\u011fiyle 2020 Tokyo Olimpiyatlar\u0131‘nda b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar bekliyoruz. Bu millet sizlerden bu bayra\u011f\u0131 d\u00fcnyaya g\u00f6stermenizi bekliyor. B\u00fct\u00fcn d\u00fcnya bunu g\u00f6rmeli. Bu millet nas\u0131l 15 Temmuz’da meydanlara \u00e7\u0131karak darbecilere ‘dur’ dediyse d\u00fcnyaya da g\u00fcre\u015fle sporla ald\u0131\u011f\u0131 alt\u0131n madalyalarla g\u00fcc\u00fcn\u00fc g\u00f6sterecek. 15 Temmuz’da bunu g\u00f6rd\u00fcler, \u015fimdi de g\u00f6recekler. Hi\u00e7 kimse bize diz \u00e7\u00f6kt\u00fcremedi ve \u00e7\u00f6kt\u00fcrmeyi akl\u0131ndan ge\u00e7iremeyecek. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz T\u00fcrk\u00fcz” ifadesini kulland\u0131.<\/p>

\u00c7e\u015fitli programlara kat\u0131lmak \u00fczere Rize’ye gelen Bakan Bak, F\u0131nd\u0131kl\u0131 il\u00e7esinde sivil toplum \u00f6rg\u00fctleri ve muhtarlar\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131da sorunlar\u0131 dinledi. <\/p>

Bak, daha sonra Rize Yeni Spor Salonu’nda d\u00fczenlenen T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fckler Grekoromen G\u00fcre\u015f \u015eampiyonas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f seremonisine kat\u0131ld\u0131. <\/p>

G\u00fcre\u015fe yabanc\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, 2007 ve 2011 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda G\u00fcre\u015f Federasyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Bak, T\u00fcrkiye’nin g\u00fcre\u015fte \u00f6nemli bir yere sahip oldu\u011funu, Rize’den d\u00f6rt sporcunun olimpiyat \u015fampiyonlu\u011funa ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

G\u00fcre\u015f camias\u0131n\u0131n, kendisi i\u00e7in ailesi oldu\u011funu ifade eden Bak, “Nice \u015fampiyonluklar, g\u00fczel \u015feyler g\u00f6rd\u00fck. Bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ektirdik. Kas\u0131mpa\u015fa’da yeti\u015ftik. Kas\u0131mpa\u015fa’da g\u00fcre\u015f ayr\u0131 bir ekol. Erokspor Kul\u00fcb\u00fcn\u00fc kurduktan sonra ot minderden \u015fampiyonluklar \u00e7\u0131kard\u0131k.” dedi.<\/p>

T\u00fcrk sporuna ve g\u00fcre\u015fe hizmet etmeye devam etti\u011fine de\u011finen Bak, “G\u00fcre\u015f, T\u00fcrk milleti i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Olimpiyatlarda ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z madalyalar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funu g\u00fcre\u015ften ald\u0131k. Yine g\u00fcre\u015f, 2016 Rio olimpiyatlar\u0131nda \u00fczerine d\u00fc\u015fen g\u00f6revi yapt\u0131, be\u015f tane madalya ald\u0131. Al\u0131nan 8 madalyan\u0131n be\u015fini g\u00fcre\u015f ald\u0131. \u015eimdi biz g\u00fcre\u015ften daha \u00e7ok \u015fey bekliyoruz.” diye konu\u015ftu.<\/p>

Bakanl\u0131k olarak g\u00fcre\u015fe daha fazla destek vereceklerini vurgulayan Bak, \u015f\u00f6yle devam etti: “\u0130n\u015fallah 2020 Tokyo olimpiyatlar\u0131nda yeni \u015fampiyonlar istiyoruz. Alt\u0131n madalyalar istiyor, bunu bekliyoruz. Gen\u00e7 g\u00fcre\u015f\u00e7ilerimize s\u00f6yl\u00fcyorum, bize Avrupa d\u00fcnya \u015fampiyonlar\u0131 laz\u0131m. T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ektirecek \u015fampiyonlar laz\u0131m. Bu millet bunu hak ediyor. Bu millet nas\u0131l 15 Temmuz’da meydanlara \u00e7\u0131karak darbecilere ‘dur’ dediyse d\u00fcnyaya da g\u00fcre\u015fle sporla ald\u0131\u011f\u0131 alt\u0131n madalyalarla g\u00fcc\u00fcn\u00fc g\u00f6sterecek. Bu millete kimse diz \u00e7\u00f6kt\u00fcremez, bu millete kimse boyun e\u011fdiremez. \u0130\u015fte T\u00fcrk g\u00fcre\u015f\u00e7ileri bunu t\u00fcm d\u00fcnyaya anlatm\u0131\u015flard\u0131.”<\/p>

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n da g\u00fcre\u015fe \u00e7ok de\u011fer verdi\u011fini, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde g\u00fcre\u015fin yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 ve geli\u015fmesi i\u00e7in \u00e7aba harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Bak, “T\u00fcrk sporunun, g\u00fcre\u015fin dostu ve hamisi Recep Tayyip Erdo\u011fan’a bizlere verdi\u011fi desteklerden \u00f6t\u00fcr\u00fc, T\u00fcrk sporuna kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tesislerden dolay\u0131 minnettar\u0131z. O g\u00fcre\u015fi \u00e7ok iyi biliyor.” ifadesini kulland\u0131.<\/p>

<\/p>

Bak, konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan \u015fampiyonay\u0131 antren\u00f6r koltu\u011fundan bir s\u00fcre izledikten sonra dereceye giren sporculara madalyalar\u0131n\u0131 verdi.<\/p>","haber_excerpt":"Rize'ye gelen Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, Rize'de d\u00fczenlenen B\u00fcy\u00fck Erkekler Grekoromen G\u00fcre\u015f T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/bakan-osman-askin-bak-merkez-ilce-ile-bir-araya-geldi\/35329","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/genclik-ve-spor-bakani-osman-askin-bak-rizede\/35327\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/genclik-ve-spor-bakani-osman-askin-bak-rizede\/35327"}]