[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_1l264.JPG","title":"Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, Rize’de","entry_date":"Aral\u0131k 30, 2017 - 4:08:00","haber_content":"

Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, Kud\u00fcs tasar\u0131s\u0131n\u0131n ABD’nin tehditlerine ra\u011fmen BM’de kabul edilmesine ili\u015fkin, “\u0130slam alemi i\u00e7in, d\u00fcnya i\u00e7in \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131.” dedi.<\/p>

Toplant\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapan Bak, toplant\u0131da 2017 y\u0131l\u0131n\u0131 de\u011ferlendireceklerini ve 2018 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ele alacaklar\u0131n\u0131 belirtti.<\/p>

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n destekleriyle kente \u00f6nemli yat\u0131r\u0131mlar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bak, bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda havaliman\u0131, Ovit T\u00fcneli, lojistik merkezi, meydan ve sahil d\u00fczenlemesi ile kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n geldi\u011fini bildirdi.<\/p>

Bak, Rize’nin geli\u015fmesi ve kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in toplant\u0131da bu konular\u0131n de\u011ferlendirilece\u011fini anlatt\u0131. Hafta sonuna kadar b\u00f6lgede olaca\u011f\u0131na i\u015faret eden ve “Cumartesi g\u00fcn\u00fc Bayburt ve G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019ye gidip Pazar g\u00fcn\u00fc yeniden burada olaca\u011f\u0131m. 3-4 g\u00fcn Rize\u2019deyim” ifadelerini kullanan Bak, Ankara’ya d\u00f6n\u00fcnce Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan’a \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili kapsaml\u0131 bilgi verece\u011fini kaydetti.<\/p>

Bak, 2018’in T\u00fcrkiye i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 dileyerek, \u015f\u00f6yle devam etti: “2017 y\u0131l\u0131n\u0131n son ay\u0131nda g\u00fcndem \u00e7ok yo\u011fundu. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6nderli\u011finde Filistin’de, Kud\u00fcs’te ya\u015fanan konularla alakal\u0131 s\u00fcrecin y\u00f6netilmesinde, \u0130slam \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131‘n\u0131 toplayarak, Do\u011fu Kud\u00fcs’\u00fcn Filistin’in ba\u015fkenti ilan edilmesi ve ard\u0131ndan Birle\u015fmi\u015f Milletler’de Amerika’n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 karar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda 128 \u00fclkenin dik durarak ‘D\u00fcnya be\u015ften b\u00fcy\u00fckt\u00fcr.’ s\u00f6z\u00fcn\u00fc ifade etti\u011fi \u015fekliyle ger\u00e7ekten \u00f6nemli ve olumlu ad\u0131mlar at\u0131ld\u0131. B\u00f6ylesine \u00f6nemli ad\u0131mlar\u0131 y\u00f6neten Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Ger\u00e7ekten \u0130slam alemi i\u00e7in \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131. D\u00fcnya i\u00e7in \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131. Kud\u00fcs bar\u0131\u015f\u0131n \u015fehri. Dolay\u0131s\u0131yla bar\u0131\u015f b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyay\u0131 etkileyen \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131. Bu noktadaki gayretlerinden dolay\u0131 eme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcr ediyoruz.”<\/p>

Bakan Bak, Rize halk\u0131 olarak Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan’a lay\u0131k olmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Onun g\u00f6sterdi\u011fi hedefler do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fcr\u00fctece\u011fiz.” dedi.<\/p>

<\/p>

Toplant\u0131ya Bakan Bak’\u0131n yan\u0131 s\u0131ra toplant\u0131ya Rze Valisi Erdo\u011fan Bekta\u015f, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Re\u015fat Kasap, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muhammet Avc\u0131, RTE\u00dc Rekt\u00f6r\u00fc H\u00fcseyin Karaman, Kaymakamlar, Belediye Ba\u015fkanlar\u0131, Yat\u0131r\u0131mc\u0131 Daire B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrleri ve il m\u00fcd\u00fcrleri kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"\u00c7e\u015fitli programlara kat\u0131lmak \u00fczere Rize'ye gelen Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, Rize Valili\u011fi taraf\u0131ndan Ayder Toplant\u0131 Salonunda d\u00fczenlenen \u0130l Koordinasyon ve Yat\u0131r\u0131m toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/bakan-bak-grekoromen-gures-turkiye-sampiyonasi-acilis-torenine-katildi\/35328","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/avci-ve-kasaptan-dernek-ziyaretleri\/35310\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/avci-ve-kasaptan-dernek-ziyaretleri\/35310"}]