[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Untsfitvpled-3_1.jpg","title":"\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131\u2019dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 Mesaj\u0131","entry_date":"Ekim 28, 2017 - 3:18:00","haber_content":"

AK Parti Rize \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda, \u201cMillet olarak bug\u00fcn Cumhuriyetimizin ilan edili\u015finin 94. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck bir sevin\u00e7 ve gururla kutlaman\u0131n heyecan\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yoruz.<\/p>

\u0130stiklalini kazanmak i\u00e7in kurtulu\u015f m\u00fccadelesi veren \u015fanl\u0131 ecdad\u0131m\u0131z nice zorluklara ra\u011fmen destan yazm\u0131\u015f ve sonucunda Cumhuriyetimiz kurulmu\u015ftur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan\u0131 ve milletin kay\u0131ts\u0131z \u015farts\u0131z egemenli\u011fi kabul edilerek ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k m\u00fccadelesinin ruhu ortaya konmu\u015ftur. En zor \u015fartlara ve b\u00fct\u00fcn imk\u00e2ns\u0131zl\u0131klara ra\u011fmen hi\u00e7bir zaman umutsuzlu\u011fa kap\u0131lmayan, ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan asla taviz vermeyen, inan\u00e7 ve kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u0130stiklal m\u00fccadelesini zaferle neticelendiren bir milletiz.<\/p>

T\u00fcrk milleti hi\u00e7bir zaman iradesine ve ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131na kastedenlere f\u0131rsat vermemi\u015ftir. Bunun en yak\u0131n \u00f6rne\u011fini ise 15 Temmuz gecesi g\u00f6stermi\u015ftir. Hain darbecilerin tanklar\u0131 ve silahlar\u0131na can\u0131 pahas\u0131na kar\u015f\u0131 koyarak demokrasiye ve milli iradeye sahip \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcrk milleti 15 Temmuz gecesi ortaya koydu\u011fu m\u00fccadele ile Kurtulu\u015f sava\u015f\u0131nda oldu\u011fu gibi Yeni i\u015fgal giri\u015fimlerine kar\u015f\u0131 da ayn\u0131 kararl\u0131l\u0131k ve cesaretle m\u00fccadele edece\u011fini t\u00fcm d\u00fcnyaya g\u00f6stermi\u015ftir. <\/p>

AK Parti \u0130ktidar\u0131yla ortaya konan siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte Cumhuriyetimizin 100. Y\u0131l\u0131 olan 2023 hedeflerimiz do\u011frultusunda \u00fclkemiz \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck mesafeler kat edecek, birik ve beraberlik i\u00e7erisinde \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lara imza ataca\u011f\u0131z. Her zamankinden \u00e7ok daha fazla milli birlik ve beraberli\u011fe ihtiya\u00e7 duydu\u011fumuz bu g\u00fcnlerde, bar\u0131\u015f ve huzur dolu bir T\u00fcrkiye i\u00e7in m\u00fccadelemize devam edece\u011fiz ve vatan\u0131m\u0131za olan hizmet a\u015fk\u0131m\u0131z artarak s\u00fcrecektir.<\/p>

<\/p>

Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle aziz vatan\u0131m\u0131z\u0131n b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in canlar\u0131n\u0131 ortaya koyan t\u00fcm \u015fehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle an\u0131yor, b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131n\u0131 y\u00fcrekten kutluyorum.\u201d Dedi<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Rize \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131nlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-rize-de-kongre-tarihi-belli-oldu\/34293","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partide-camlihemsin-ve-cayeli-kongreleri-yapildi\/34155\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/ak-partide-camlihemsin-ve-cayeli-kongreleri-yapildi\/34155"}]