[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/re\u015fat_kasap_2.jpg","title":"“Kurumlarla Ortak \u00c7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z”","entry_date":"\u015eubat 18, 2014 - 5:38:00","haber_content":"

Ziyaretlerine \u00c7aykur\u2019la devam eden Prof. Dr. Kasap’a AK Parti \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Murat Artan, \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeleri; Saadettin T\u00fcr\u00fct, Sinan O\u011fur ve \u00e7ok say\u0131da te\u015fkilat mensubu e\u015flik etti.<\/p>

\u00c7aykur\u2019la Ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7inde olmak istediklerini belirten Prof. Dr. Re\u015fat Kasap, \u201d \u00c7aykur sadece Rize’nin de\u011fil, T\u00fcrkiye’nin de en b\u00fcy\u00fck kurumlar\u0131ndan bitanesidir. Belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde hep birlikte neler yapabilece\u011fimizi ortaya koyarak ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7erisinde olmak isteriz. Amac\u0131m\u0131z Rizelilerin mutlu olmas\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Ortaya \u00e7\u0131kabilecek ortak projeler olursa birlikte dayan\u0131\u015fma i\u00e7erisinde bu projeler i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmak isteriz.\u201d Dedi<\/p>

Prof Dr. Re\u015fat Kasap, AK Parti h\u00fckumeti ve belediyecili\u011fi \u00f6ncesi T\u00fcrkiye\u2019de fakl\u0131 h\u00fckumetler zaman\u0131nda fakl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n, farkl\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kurumlar\u0131n sanki birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131zm\u0131\u015f gibi hareket etti\u011fini ifade ederek \u015funlar\u0131
s\u00f6yledi;<\/p>

\u201d Rize\u2019de yat\u0131r\u0131mlar sistem olarak birlikte d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeden yap\u0131l\u0131yordu. Asl\u0131nda yap\u0131lacak yat\u0131r\u0131mlar\u0131n birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayacak \u015fekilde d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclerek yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu manada AK Parti belediyecili\u011fi ile Rize\u2019de bu t\u00fcr \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n kurumlarla birlikte yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmekteyiz. Bizim en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fimiz kurumlarla diyalog halinde olup burada ya\u015fayan insanlar\u0131n en mutlu \u015fekilde hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeleridir. \u201c dedi<\/p>

<\/p>

Prof. Dr. Kasap daha sonra \u00c7aykur personeli ile tan\u0131\u015f\u0131p sohbet etti.<\/p>","haber_excerpt":"\u00c7aykur ziyaretinde Genel M\u00fcd\u00fcr vekili Turgay Turna ile bir araya gelen AK Parti Rize belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Prof. Dr. Re\u015fat Kasap, belediye olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 kurumlarla diyalog halinde y\u00fcr\u00fcteceklerini, bu manada \u00c7aykur'la da ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmak istediklerini dile getirdi.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/hizmetler-iki-baslikta-toplanacak\/13572","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bakan-yazici-tablet-dagitim-torenine-katildi\/13006\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/bakan-yazici-tablet-dagitim-torenine-katildi\/13006"}]